Ximplexity logo
Enabling easy collaboration in complex environments
Missie van Ximplexity
Ximplexity helpt organisaties met het beheersbaar maken van complexe trajecten. Naarmate trajecten of projecten complexer worden, wordt vaak het risico groter dat er misverstanden ontstaan, misverstanden tot conflicten leiden, en uiteindelijk de rekening gepresenteerd wordt in de vorm van budgetoverschrijdingen, te late oplevering of soms totaal mislukken van het traject. Dit gaat bovendien vaak gepaard met veel persoonlijke stress en leed bij de betrokkenen.
De naam Ximplexity
Veel projecten en trajecten worden te complex ingericht. Te complex leidt tot risico’s. Te simplistisch leidt tot klachten. Wij hebben een methodologie ontwikkeld om beheersbare complexiteit te bereiken. Daarvoor bestond nog geen naam. Dus hebben wij er een bedacht: Ximplexity.
Wat levert Ximplexity?
Hoe helpt Ximplexity bij het bereiken van ximplexiteit, de juiste balans tussen complex en beheersbaar? Ten eerste met behulp van de VAREAS toekomstscenario simulator, waarin alle stakeholders via debatten ten gronde een gezamenlijke visie ontwikkelen op zeven cruciale thema’s (sporen genoemd). Ten tweede door middel van het OAKR early warning monitoringsysteem op dezelfde zeven sporen.

VAREAS toekomst simulator

De VAREAS toekomstsimulator wordt geleverd als VAREAS-bordspel workshop of VAREAS-online webinars.
  • De VAREAS-bordspel workshop bestaat uit een ééndaagse workshop met zeven spelrondes.

  • De VAREAS-online webinars beslaan steeds twee spelrondes per webinar. In totaal gaat het om 4 webinars die één volle dag beslaan, of idealiter één webinar op dag 1 en 3 webinars op dag 2

VAREAS toepassingen

De VAREAS toekomstscenario simulator heeft diverse uitgewerkte toepassingen beschikbaar, zoals:

  • Europese Commissie: co-creatie workshops voor onder meer Green Deal initiatieven
  • Scale-up bedrijven en financiers: draagvlak ontwikkelen en slaagkans verhogen voor investeringen om versnelde groei van de scale-up mogelijk te maken
  • Aannemers: Project Start-Up (PSU) voor grote complexe infrastructuur- of civiele bouwprojecten
  • IT-bedrijven: Project Start-Up (PSU) voor grote IT ontwikkelings- en implementatietrajecten.
Voordelen van VAREASVerlaging van de budgetoverschrijdingenOp tijd afleveren van de gewenst outputsTijdig identificeren en mitigeren van risico’sVan minder conflicten tussen diverse stakeholders ...... naar meer samenwerkingsplezier
Het NIC
NEVI
Züblin Nederland
Arctur
The Agile Information Factory
Rijksvastgoedbedrijf
Informatie
+31 6 2262 6996
+32 473 93 64 12‬
info@ximplexity.com
KvK: 65172035
Contactadres Nederland
Johan Wagenaar 22
2102GC Heemstede
Nederland
Contactadres België
Eikestraat 103
3080 Tervuren
België
Geïnteresseerd om meer te weten
wat VAREAS voor u kan betekenen?