Image
Als Belgische partner is XimplyPractices geaccrediteerd voor VAREAS. Gericht op ondersteuning van complexe projecten, projectteams met vele stakeholders betekent een goede begeleiding het verschil van een project uitvoeren en een succesvol project neerzetten.
Image
Overal rondom ons zien steeds grotere en complexere projecten ontstaan. Het multidisciplinaire, complexe karakter van deze projecten en de nieuwe opzet van de contracten maakt dat vele, zelfs de meeste van deze projecten niet succesvol zijn met enorme kosten en verliezen voor maatschappij en bedrijven tot gevolg.
Door mentorship, door opleiding en door project-coaching en advies helpen wij projectorganisaties en betrokken medewerkers hun project tot een goed einde te brengen. Door de focus op People, Perspective en Project wordt veel van deze kennis binnen de organisaties geconsolideerd waardoor deze organisaties en hun mensen in staat zijn zelf een optimale rol te spelen in een vlot verloop van hun projecten.

Pro3P is geaccrediteerd voor facilitatie en content-design voor VAREAS. Tevens is Pro3P OAKR expert.
Image

Vinales heeft als kernactiviteit het begeleiden van “stroeve” (project)organisaties bij hun ontwikkeling.

In elke organisatie is er wel eens een periode waarin zaken niet gaan zoals ze zouden moeten gaan. Hoe gaat een (project)team of organisatie dan echter om met verstoringen in de samenwerking? Wat is daarvan de impact op een project of organisatie? Hoe is het team of de organisatie daarop voorbereid? Wat heeft het team of de organisatie gedaan om deze verstorende situatie te voorkomen?  Als er zich een conflict voordoet in een team of organisatie, hoe wordt dat dan opgelost? Hoe wordt het voor een team of organisatie een dagelijkse routine om die situaties preventief te beheersen?

Conflictbestendige organisaties hebben conflictvaardigheden ontwikkeld in de organisatie. De organisatie heeft het vermogen ontwikkeld om met verschillende waarheden om te gaan, teneinde het behalen van de doelstellingen van de organisatie te stimuleren en de ontwikkeling van de mensen die er werken te vergroten. Conflictbestendigheid in een organisatie betekent ook dat doelen helder worden verwoord, integraal en ook naar individuen. Dat betekent dat in conflictbestendige (project)organisaties conflictmanagement meer is dan het oplossen van conflicten. In deze organisaties worden conflicten zowel proactief als reactief gemanaged. Daarnaast doen conflictvaardige managers aan conflictcoaching: zij leren anderen hoe zij hun eigen situaties daarin kunnen oplossen, creëren en gebruiken. Wij onderscheiden proactief en reactief conflictmanagement.

Bij reactief conflictmanagement is de wens alles onder controle te hebben en wordt gestuurd op herstel van de situatie en eventueel ingrijpen. Bij proactief conflictmanagement wordt er uitgegaan van de visie dat botsen in de organisatie nieuwe energie en nieuwe ideeën opleveren. Bij proactief conflictmanagement worden conflicten gebruikt om de organisatie te ontwikkelen met conflictcoaching. Er wordt dan gericht op het leerproces van de medewerkers waarbij de verantwoordelijkheid van de betrokkenen voor het komen tot een oplossing een vanzelfsprekendheid is. Bij de medewerkers wordt eigenaarschap ontwikkelt op de eigen competentie conflictvaardigheid en resultaatgerichtheid.

Vinales is gespecialiseerd in het begeleiden van deze ontwikkeling.