Wat is VAREAS®?

Hoe laat je een team in één dag versneld het hele project te ervaren? Kunnen kennis en houding en gedrag in één dag op elkaar afgestemd worden? Hoe kunnen we innovatie en verandering ontketenen en breed verankeren? Kan een team zelf uit ervaring de baten van samenwerking ontdekken? Hoe kan een team systematisch werken aan het vergroten van project succes? Zijn deze vragen relevant voor uw organisatie? Dan is VAREAS wellicht iets voor u!
VAREAS is een workshop-bordspel dat de deelnemers via een simulatie ervaring biedt met het toepassen van nieuwe kennis of om tot een plan voor verbetering en innovatie te komen.
VAREAS is bij uitstek geschikt om de effectiviteit en efficiëntie van de aanpak van project- of veranderteams in één dag enorm te verhogen.
Image
Als u meer informatie wil ontvangen over VAREAS of graag een gesprek wil kan u hier terecht.

Toepassingen van VAREAS

Elke VAREAS toepassing wordt op maat gemaakt op basis van leerkundige en veranderkundige principes teneinde in korte tijd een maximale impact op leren en veranderen te krijgen. De flexibiliteit van VAREAS laat toe om soms in rollen en dan weer in disciplines te ‘spelen’ zodat de van tevoren met de klant afgesproken leerdoelen worden behaald.

VAREAS is beschikbaar voor de volgende toepassingen:

  • Systeemgerichte contractbeheersing
  • Assetmanagement
  • Contractmanagement
  • Circulair bouwen
  • System requirements analyse

De volgende toepassingen komen binnenkort beschikbaar:

  • Integrale cultuurverandering
  • Leiderschapsstijl veranderen
  • Project start-up met ‘end of project’ ervaring
  • Verhogen van teameffectiviteit

Hoe gaat Ximplexity te werk om een VAREAS op maat te uit te voeren?


VAREAS wordt aangeboden in een ééndaagse, een tweedaagse of een driedaagse workshop.
In cocreatie worden de leerdoelen, de situatie en de casus bepaald. Ook de duur van de workshop wordt gezamenlijk vastgelegd. Met al deze informatie start Ximplexity de productie van alle nodige materialen.
De sessies worden steeds gefaciliteerd door ervaren mensen met de juiste accreditatie.