Image
Visie
Door technologische ontwikkelingen en globalisering ontstaan er steeds complexere samenwerkingsverbanden. En door de hoge mate aan complexiteit van het werk voelen de werkenden zich machtelozer worden en wordt het moeilijker succesvol te zijn.

Denk bij complexe samenwerkingsverbanden aan de meer dan 1-1-1-regel: wij noemen projecten of trajecten complex als het budget groter is dan € 1 miljoen, er meer dan 1 team is, en het project langer duurt dan 1 jaar. Hoe meer stakeholders, en hoe meer die over de tijd veranderen, hoe groter de afbreukrisico’s.

De nieuwkomers hebben een nieuwe kijk op de aanpak, de mensen die er van het begin bij betrokken zijn voelen dat de oorspronkelijke visie verloochend wordt …. en een conflict is in de maak. Gebrekkige communicatie, samenwerking en andere zachte factoren representeren 80% van de faalfactoren van projecten en verandertrajecten. De budgetoverschrijdingen bij bijvoorbeeld utiliteits- en infra-projecten bedragen circa 20% - 40%, vele miljoenen per project. Terwijl de investering om deze overschrijdingen fors te doen afnemen vaak slechts een fractie van deze opbrengsten zijn.